طراحی شبکه های رادیویی

گروه مولفان:
رمضان علی صادق زاده (نویسنده) | محمد رضا سهیلی فر (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

درباره کتاب:
طراحی شبکه های رادیویی عنوان کتابی است از رمضان علی صادق زاده که در 169 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رادیو است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رمضان علی صادق زاده، کتاب‌های روش های عددی در الکترومغناطیس(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، پردازش و تحلیل سیگنال رادار با استفاده از Matlab(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، تئوری فیلتر تطبیقی(ادبستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان
موضوعات کتاب
رادیو -- شبکه ها