برنامه ریزی عملیاتی از طراحی تا استقرار (نمونه اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

مولف:
احد بنار (نویسنده)

ناشر:
ناقوس

درباره کتاب:
برنامه ریزی عملیاتی از طراحی تا استقرار (نمونه اجرایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) عنوان کتابی است از احد بنار که در 143 صفحه و توسط انتشارات ناقوس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب برنامه ریزی راهبردی است. از احد بنار، کتاب اصول و مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتریان(ناقوس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.