مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته

مولف:
مرتضی اسکندری قادی (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
مقدمه ای بر مکانیک محیط های پیوسته عنوان کتابی است از مرتضی اسکندری قادی که در 400 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مکانیک پیوستار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرتضی اسکندری قادی، کتاب‌های تئوری ارتجاعی(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، مکانیک محیطهای پیوسته(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان
موضوعات کتاب
مکانیک پیوستار