اصول ده گانه ارگونومی (قابل استفاده برای ...)

گروه مولفان:
رجب علی حکم آبادی (نویسنده) | غلامحسین حلوانی (نویسنده) | حسین فلاح (نویسنده)

ناشر:
آثار سبحان

درباره کتاب:
اصول ده گانه ارگونومی (قابل استفاده برای ...) عنوان کتابی است از حسین فلاح که در 140 صفحه و توسط انتشارات آثار سبحان در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بهداشت صنعتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین فلاح، کتاب‌های پوکه جمع کن(به نگار)، هندسه فرکتال در معماری و طراحی(دانشگاه شهید باهنر (کرمان))، فرهنگ جامع مدیریت استراتژیک(آذرین مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,900 تومــان