بازاریابی موزه استراتژی ها و تکنیک ها

گروه مولفان:
محمود محمدیان (نویسنده) | حمیدرضا عسگری ده آبادی (نویسنده) | نیل جی کاتلر (نویسنده) | فیلیپ کاتلر (نویسنده) | وندی آی کاتلر (نویسنده) | اسماعیل رجبی (ویراستار)

ناشر:
موسسه کتاب مهربان نشر

درباره کتاب:
بازاریابی موزه استراتژی ها و تکنیک ها عنوان کتابی است از فیلیپ کاتلر که در 440 صفحه و توسط انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب موزه ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فیلیپ کاتلر، کتاب‌های بازاندیشی بازاریابی(نشر نی)، 10 اشتباه نابخشودنی در بازاریابی(دایره)، اصول بازاریابی(آیلار)، مدیریت استراتژیک بازاریابی(بازاریابی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.