آمار مقدماتی (ویژه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی ...)

گروه مولفان:
مسعود نیکوکار (نویسنده) | محمد رئیسی (نویسنده) | مریم باجلانی (نویسنده)

ناشر:
گسترش علوم پایه

درباره کتاب:
آمار مقدماتی (ویژه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی ...) عنوان کتابی است از محمد رئیسی که در 256 صفحه و توسط انتشارات گسترش علوم پایه در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آمار است. از محمد رئیسی، کتاب راهنمای حل آمار مقدماتی(گسترش علوم پایه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.