نمونه برداری معدنی (اکتشافی، استخراجی و فرآوری)

مولف:
علی اصغر حسنی پاک (نویسنده)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
نمونه برداری معدنی (اکتشافی، استخراجی و فرآوری) عنوان کتابی است از علی اصغر حسنی پاک که در 523 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معدن و ذخایر معدنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,000 تومــان