فرهنگ توصیفی آواشناسی و واج شناسی [فرهنگنامه های زبان شناسی/10]

مولف:
گلناز مدرسی قوامی (نویسنده)

ناشر:
علمی

درباره کتاب:
فرهنگ توصیفی آواشناسی و واج شناسی [فرهنگنامه های زبان شناسی/10] عنوان کتابی است از گلناز مدرسی قوامی که در 346 صفحه و توسط انتشارات علمی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آواشناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گلناز مدرسی قوامی، کتاب‌های واج شناسی(نویسه پارسی)، آواشناسی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.