هنر شناخت مردم (چگونه می توان دیگران را ارزیابی کرد و به زبان خودشان با آنان سخن گفت)

گروه مولفان:
پل دی تایگر (نویسنده) | باربارا بارون-تایگر (نویسنده) | محمد گذرآبادی (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
هنر شناخت مردم (چگونه می توان دیگران را ارزیابی کرد و به زبان خودشان با آنان سخن گفت) عنوان کتابی است از پل دی تایگر با ترجمه‌ی محمد گذرآبادی که در 304 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The art of speed reading people: how to size people up and speak. .. ، 1999. موضوع اصلی این کتاب ارتباط بین اشخاص است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پل دی تایگر، کتاب‌های همسر مناسب شما(نقش و نگار)، شغل مناسب شما(نقش و نگار)، انواع کودکان(بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگ زندگی بالنده))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.