حل مسائل نظریه احتمال و کاربرد آن

گروه مولفان:
تقی اخوان نیاکی (نویسنده) | عطاالله طالعی زاده (نویسنده) | محمد تقی اخوان نیاکانی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی

درباره کتاب:
حل مسائل نظریه احتمال و کاربرد آن عنوان کتابی است از تقی اخوان نیاکی که در 964 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب احتمالات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از تقی اخوان نیاکی، کتاب‌های نظریه احتمال و کاربرد آن(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، تجزیه و تحلیل رگرسیون(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان