شهرسازی دال ها (پیوستگی و گسستگی)

گروه مولفان:
حکمت امیری (نویسنده) | فاطمه عبدشاهی (نویسنده) | پریسا قبادی اصل (نویسنده)

ناشر:
سمیرا

درباره کتاب:
شهرسازی دال ها (پیوستگی و گسستگی) عنوان کتابی است از حکمت امیری که در 364 صفحه و توسط انتشارات سمیرا در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از L`urbanisme de dalles. موضوع اصلی این کتاب شهرسازی است. از حکمت امیری، کتاب ویژگی فضاهای خاص خردسالان(دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,500 تومــان
موضوعات کتاب
شهرسازی
دال ها