ارتعاشات مکانیکی

مولف:
سعید محجوب مقدس (نویسنده)

ناشر:
نیک پی

درباره کتاب:
ارتعاشات مکانیکی عنوان کتابی است از سعید محجوب مقدس که در 439 صفحه و توسط انتشارات نیک پی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ارتعاش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید محجوب مقدس، کتاب‌های متمم ارتعاشات مکانیکی(نیک پی)، مکانیک مهندسی دینامیک(نیک پی)، متمم دینامیک(دانشگاه امام حسین (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.