مکانیک محیط های پیوسته

مولف:
عبدالحسین فریدون (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه سمنان

درباره کتاب:
مکانیک محیط های پیوسته عنوان کتابی است از عبدالحسین فریدون که در 415 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه سمنان در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مکانیک پیوستار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالحسین فریدون، کتاب‌های مکانیک و تحلیل مواد مرکب(دانشگاه سمنان)، مقدمه ای بر میکرومکانیک و نانومکانیک(دانشگاه سمنان)، نانومکانیک و مواد(دانشگاه سمنان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,000 تومــان
موضوعات کتاب
مکانیک پیوستار