کارآفرینی

گروه مولفان:
رشید پایدار (نویسنده) | مجتبی آقامحمدی (نویسنده) | بهزاد رستم نژاد (نویسنده)

ناشر:
گسترش علوم پایه

درباره کتاب:
کارآفرینی عنوان کتابی است از رشید پایدار که در 295 صفحه و توسط انتشارات گسترش علوم پایه در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کارآفرینی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان
موضوعات کتاب
کارآفرینی