کلیات توربین های گاز (بررسی پدیده سرج و شکست قطعات در توربین های گازی و کمپرسورهای گریز از مرکز (سولار مارس))

مولف:
فریدون خسرویان همامی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه صنعت نفت

درباره کتاب:
کلیات توربین های گاز (بررسی پدیده سرج و شکست قطعات در توربین های گازی و کمپرسورهای گریز از مرکز (سولار مارس)) عنوان کتابی است از فریدون خسرویان همامی که در 106 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب توربین های گازی است. از فریدون خسرویان همامی، کتاب کمپرسورها(مولف کتاب) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,000 تومــان
موضوعات کتاب
توربین های گازی