آیین و شریعت زرتشتی

مولف:
آناهیتا حسین زاده (نویسنده)

ناشر:
اردیبهشت

درباره کتاب:
آیین و شریعت زرتشتی عنوان کتابی است از آناهیتا حسین زاده که در 352 صفحه و توسط انتشارات اردیبهشت در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زردشتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آناهیتا حسین زاده، کتاب‌های سخنان گوهربار از بزرگان جهان(اردیبهشت)، کامل ترین انشاء ونامه نگاری(اردیبهشت)، کاملترین گنجینه معما و چیستان(اردیبهشت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.