مدخلی بر نظریه بازی ها

گروه مولفان:
حمیدرضا نویدی (نویسنده) | سعید کتابچی (نویسنده) | معصومه مسی بیدگلی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه شاهد

درباره کتاب:
مدخلی بر نظریه بازی ها عنوان کتابی است از حمیدرضا نویدی که در 384 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شاهد در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نظریه بازی ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,200 تومــان
موضوعات کتاب
نظریه بازی ها