جدولهای مهندسی برق وسترمان [مجموعه کتاب های علوم فنی]

گروه مولفان:
گرهارد برخمان (نویسنده) | نادر گلستانی داریانی (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
جدولهای مهندسی برق وسترمان [مجموعه کتاب های علوم فنی] عنوان کتابی است از گرهارد برخمان با ترجمه‌ی نادر گلستانی داریانی که در 436 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مهندسی برق است. از گرهارد برخمان، کتاب جدولهای مهندسی مکاترونیک وسترمان(موسسه انتشارات امیرکبیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان