تمدن هخامنشی (سیزده گفتار در بررسی های هخامنشی همراه با نخستین گزارش فارسی از متن رویدادنامه کورش)[پژوهش های ایرانی]

مولف:
رضا مرادی غیاث آبادی (نویسنده)

ناشر:
نوید شیراز

درباره کتاب:
تمدن هخامنشی (سیزده گفتار در بررسی های هخامنشی همراه با نخستین گزارش فارسی از متن رویدادنامه کورش) [پژوهش های ایرانی] عنوان کتابی است از رضا مرادی غیاث آبادی که در 89 صفحه و توسط انتشارات نوید شیراز در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا مرادی غیاث آبادی، کتاب‌های فرمان داریوش بزرگ(شورآفرین)، منشور کورش هخامنشی(نوید شیراز)، فرهنگنامه عکس ایران(نوید شیراز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.