نظریه بازیها و کاربرد آن

مولف:
مقتدی هاشمی پرست (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

درباره کتاب:
نظریه بازیها و کاربرد آن عنوان کتابی است از مقتدی هاشمی پرست که در 390 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نظریه بازی ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مقتدی هاشمی پرست، کتاب‌های آمار و احتمال در مهندسی و علوم(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، مسائل آمار و احتمالات در مهندسی و علوم(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان
موضوعات کتاب
نظریه بازی ها