مدیریت لجستیک (کارکردها و فرآیندها)

مولف:
حسین عیسایی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه امام حسین (ع)

درباره کتاب:
مدیریت لجستیک (کارکردها و فرآیندها) عنوان کتابی است از حسین عیسایی که توسط انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آماد و پشتیبانی است. از حسین عیسایی، کتاب رویکردهای نوین لجستیک(دانشگاه امام حسین (ع)) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,200 تومــان