توربین گاز و موتور جت

گروه مولفان:
مفید گرجی (نویسنده) | حسین یحیی زاده (نویسنده) | بهرام قربانی (نویسنده)

ناشر:
مهرالنبی

درباره کتاب:
توربین گاز و موتور جت عنوان کتابی است از مفید گرجی که در 546 صفحه و توسط انتشارات مهرالنبی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب توربین های گازی است. از مفید گرجی، کتاب توربو ماشین(مهرالنبی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,500 تومــان