تجارت الکترونیکی راهبردی

مولف:
داریوش اسدی (نویسنده)

ناشر:
علوم رایانه

درباره کتاب:
تجارت الکترونیکی راهبردی عنوان کتابی است از داریوش اسدی که توسط انتشارات علوم رایانه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب بازرگانی الکترونیکی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.