مولوی نامه -مجموعه 2 جلدی

مولف:
جلال الدین همائی (نویسنده)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
مولوی نامه -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است از جلال الدین همائی که در 860 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مولوی، جلال الدین محمدبن محمد، 604 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال الدین همائی، کتاب‌های دز هوش ربا(سخن)، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه(سخن)، فنون بلاغت و صناعات ادبی(سخن)، خیامی نامه(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.