ارتعاشات مکانیکی

گروه مولفان:
احمد محمدپناه فروتقه (نویسنده) | مرتضی باقری (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

درباره کتاب:
ارتعاشات مکانیکی عنوان کتابی است از احمد محمدپناه فروتقه که در 242 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ارتعاش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.