فرهنگ تشریحی الکترونیک

گروه مولفان:
استن گیبیلیسکو (نویسنده) | محمدحسن مهدوی (مترجم)

ناشر:
خانه نشر هزاره

درباره کتاب:
فرهنگ تشریحی الکترونیک عنوان کتابی است از استن گیبیلیسکو با ترجمه‌ی محمدحسن مهدوی که در 1176 صفحه و توسط انتشارات خانه نشر هزاره در سال 1386 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The illustrated dictionary of electronics 8th ed، c2001. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از استن گیبیلیسکو، کتاب آمار(نوپردازان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.