مدیر خود را مدیریت کنید [تجارت امروز]

مولف:
مهدی قراچه داغی (مترجم)

ناشر:
ایران بان

درباره کتاب:
مدیر خود را مدیریت کنید [تجارت امروز] عنوان کتابی است با ترجمه مهدی قراچه داغی که در 76 صفحه و توسط انتشارات ایران بان در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Manage your boss: how to build a great working relationship، 2007. موضوع اصلی این کتاب مدیر داری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,500 تومــان
موضوعات کتاب
مدیر داری