نور دنیا

گروه مولفان:
کریستیان بوبن (نویسنده) | سیروس خزائلی (مترجم) | آناهیتا سرخانی (مترجم) | مجتبی معظمی (ویراستار)

ناشر:
دارینوش

درباره کتاب:
نور دنیا عنوان کتابی است از کریستیان بوبن با ترجمه‌ی آناهیتا سرخانی که در 0 صفحه و توسط انتشارات دارینوش در سال 1391 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از La lumiere du monde، c2001. موضوع اصلی این کتاب قطعه های ادبی فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کریستیان بوبن، کتاب‌های همه گرفتارند(نشر ثالث)، شش اثر(نشر نی)، فراتر از بودن(آشیان)، بانوی سپید(آشیان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان