اضافه [طرح دستور زبان فارسی/3]

گروه مولفان:
محمد معین (نویسنده) | مهدخت معین (گردآورنده)

ناشر:
صدای معاصر

درباره کتاب:
اضافه [طرح دستور زبان فارسی/3] عنوان کتابی است از محمد معین که در 212 صفحه و توسط انتشارات صدای معاصر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد معین، کتاب‌های اسم جنس و معرفه و نکره(صدای معاصر)، اسم مصدر حاصل مصدر(صدای معاصر)، مفرد و جمع(صدای معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان
موضوعات کتاب
فارسی -- اضافه