تاریخ اروپا از آغاز تا پایان قرن بیستم

مولف:
عباسقلی غفاری فرد (نویسنده)

ناشر:
اطلاعات

درباره کتاب:
تاریخ اروپا از آغاز تا پایان قرن بیستم عنوان کتابی است از عباسقلی غفاری فرد که در 0 صفحه و توسط انتشارات اطلاعات در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اروپا است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عباسقلی غفاری فرد، کتاب‌های تاریخ سخت کشی(موسسه انتشارات نگاه)، تاریخ انگلستان(موسسه انتشارات نگاه)، تاریخ پژوهی در آسیب شناسی اخلاقی ایرانی ها(دات)، تاریخ روابط ایران و هند(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان
موضوعات کتاب
اروپا -- تاریخ