نامه فرهنگستان

مولف:
عبدالکریم جربزه دار (نویسنده)

ناشر:
اساطیر

درباره کتاب:
نامه فرهنگستان عنوان کتابی است از عبدالکریم جربزه دار که در 840 صفحه و توسط انتشارات اساطیر در سال 1383 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نشریات ادواری فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالکریم جربزه دار، کتاب‌های تاریخ اجتماعی و سیاسی ایران در دوره ی معاصر(آسمان نیلگون)، تذکره شعرای بختیاری(اساطیر)، تاریخ تمدن ایران ساسانی(اساطیر)، صد میدان(اساطیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
40,000 تومــان