نگاهی دیگر به جهان اساطیری بابل ((جامعه، اقتصاد و فرهنگ))

گروه مولفان:
گوندولین لیک (نویسنده) | عیسی عبدی (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
نگاهی دیگر به جهان اساطیری بابل ((جامعه، اقتصاد و فرهنگ)) عنوان کتابی است از گوندولین لیک با ترجمه‌ی عیسی عبدی که در 232 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The Babylonians: an introduction، 2003. موضوع اصلی این کتاب بابل (بین النهرین) است. از گوندولین لیک، کتاب فرهنگ اساطیر شرق باستان(طهوری) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.