فرهنگ نام های اصیل ایران باستان

مولف:
احمد حسینی (نویسنده)

ناشر:
امید مهر

درباره کتاب:
فرهنگ نام های اصیل ایران باستان عنوان کتابی است از احمد حسینی که در 0 صفحه و توسط انتشارات امید مهر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نام های ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد حسینی، کتاب‌های در باب بکت(بوتیمار)، کسی که مثل هیچ کس نیست(نیماژ)، از 0 تا 100 طراحی در 10 فصل(یساولی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.