در ژرفای واژه ها (بخش یکم، دوم و سوم)

مولف:
ناصر انقطاع (نویسنده)

ناشر:
فردوس

درباره کتاب:
در ژرفای واژه ها (بخش یکم، دوم و سوم) عنوان کتابی است از ناصر انقطاع که در 848 صفحه و توسط انتشارات فردوس در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از ناصر انقطاع، کتاب آقا محمدخان قاجار(فردوس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.