کلید اسرار

گروه مولفان:
جک کنفیلد (نویسنده) | دی. دی واتکینز (نویسنده) | مهدی قراچه داغی (مترجم)

ناشر:
ایران بان

درباره کتاب:
کلید اسرار عنوان کتابی است از جک کنفیلد با ترجمه‌ی مهدی قراچه داغی که در 0 صفحه و توسط انتشارات ایران بان در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Jack Canfield's key to living the law of attraction: a simple guide to creating the life of your dreams، c2007.. موضوع اصلی این کتاب موفقیت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جک کنفیلد، کتاب‌های کتاب معجزات تغییرات مثبت(نسل نواندیش)، ضربه های شفابخش(نسل نواندیش)، این کتاب را باید بخوانید(نسل نواندیش)، شاه کلید زندگی با قانون جذب(معیار اندیشه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,200 تومــان
موضوعات کتاب
موفقیت
تفکر نوین