آذربایجان ترک نیست (ترک زبان است)

مولف:
کیامهر فیروزی (نویسنده)

ناشر:
به نگار

درباره کتاب:
آذربایجان ترک نیست (ترک زبان است) عنوان کتابی است از کیامهر فیروزی که توسط انتشارات به نگار در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ترکان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.