ظهور و سقوط خاندان تنگستانی (تاریخ مقاومت تنگستانی ها علیه امپریالیسم انگلیس)[تاریخ معاصر جنبش های مقاومت/ 1]

مولف:
سید قاسم یاحسینی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
ظهور و سقوط خاندان تنگستانی (تاریخ مقاومت تنگستانی ها علیه امپریالیسم انگلیس) [تاریخ معاصر جنبش های مقاومت/1] عنوان کتابی است از سید قاسم یاحسینی که در 399 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید قاسم یاحسینی، کتاب‌های زیتون سرخ(انتشارات سوره مهر)، همگام با آزادی(صحیفه خرد)، تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر(انتشارات سوره مهر)، روزنامه مظفری بوشهر(شیرازه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.