عبور از آخرین خاکریز (خاطرات اسیرعراقی دکتر احمدعبدالرحمن ؛ ترجمه ی محمدحسین زوارکعبه؛ [برای] دفتر ادبیات و هنر مقاومت، حوزه هنری، [سازمان تبلیغات اسلامی].)[دفتر ادبیات و هنر مقاومت/ 3]

گروه مولفان:
احمد عبدالرحمن (نویسنده) | محمدحسین زوار کعبه (مترجم)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
عبور از آخرین خاکریز (خاطرات اسیرعراقی دکتر احمدعبدالرحمن ؛ ترجمه ی محمدحسین زوارکعبه؛ [برای] دفتر ادبیات و هنر مقاومت، حوزه هنری، [سازمان تبلیغات اسلامی].) [دفتر ادبیات و هنر مقاومت/3] عنوان کتابی است از احمد عبدالرحمن با ترجمه‌ی محمدحسین زوار کعبه که در 239 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، 1359 است. از احمد عبدالرحمن، کتاب عبور از آخرین خاکریز(انتشارات سوره مهر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.