مقدمه ای بر اساطیر و آیین های باستانی جهان

مولف:
غلامرضا معصومی (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
مقدمه ای بر اساطیر و آیین های باستانی جهان عنوان کتابی است از غلامرضا معصومی که در 361 صفحه و توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسطوره شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامرضا معصومی، کتاب‌های دایره المعارف اساطیر و آیین های باستانی جهان(انتشارات سوره مهر)، دایره المعارف اساطیر و آیین های باستانی جهان(انتشارات سوره مهر)، سیراف(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)، شیفت شب(افراز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
40,000 تومــان
موضوعات کتاب
اسطوره شناسی