شاهکارهای هنر ایران

گروه مولفان:
آرتور اپهام پوپ (نویسنده) | فیلیس آکرمن (نویسنده) | اریک شرودر (نویسنده) | پرویز ناتل خانلری (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
شاهکارهای هنر ایران عنوان کتابی است از آرتور اپهام پوپ با ترجمه‌ی پرویز ناتل خانلری که در 253 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Masterpieces of Persian art.. موضوع اصلی این کتاب هنر ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آرتور اپهام پوپ، کتاب‌های معماری ایران(دات)، سیر و صور نقاشی ایران(مولی)، گنجینه پنهان(دایره چهاررنگ (وابسته به م. ف. ه. دایره چهاررنگ))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
29,000 تومــان
موضوعات کتاب
هنر ایرانی