اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری [مجموعه فلسفه و عرفان]

گروه مولفان:
ماکس وبر (نویسنده) | عبدالکریم رشیدیان (مترجم) | پریسا منوچهری کاشانی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری [مجموعه فلسفه و عرفان] عنوان کتابی است از ماکس وبر با ترجمه‌ی پریسا منوچهری کاشانی که در 252 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The Protestant ethic and the spirit of Capitalism. موضوع اصلی این کتاب سرمایه داری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ماکس وبر، کتاب‌های عقلانیت و آزادی(شرکت نشر کتاب هرمس)، دانشمند و سیاستمدار(علم)، مفاهیم اساسی جامعه شناسی(نشر مرکز)، روش شناسی علوم اجتماعی(نشر مرکز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.