سفرنامه لرستان و خوزستان

گروه مولفان:
کلمنت اوگاستس دوبد (نویسنده) | محمد حسین آریا لرستانی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
سفرنامه لرستان و خوزستان عنوان کتابی است از کلمنت اوگاستس دوبد با ترجمه‌ی محمد حسین آریا لرستانی که در 528 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Travels in Luristan and Arabistan، 1845. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.