باغ های ایران و کوشک های آن

گروه مولفان:
دونالد نیوتن ویلبر (نویسنده) | مهین دخت (صبا) بزرگمهر (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
باغ های ایران و کوشک های آن عنوان کتابی است از دونالد نیوتن ویلبر با ترجمه‌ی مهین دخت (صبا) بزرگمهر که در 255 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب باغ ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از دونالد نیوتن ویلبر، کتاب‌های معماری اسلامی ایران در دوره ایلخانان(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، مسجد عتیق شیراز(فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران)، سیر تحول کاشیکاری در معماری ایران(چهارطاق)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.