سرگذشت یزدگرد سوم (آخرین پادشاه ساسانی)

مولف:
بهرام داهیم (نویسنده)

ناشر:
گلریز

درباره کتاب:
سرگذشت یزدگرد سوم (آخرین پادشاه ساسانی) عنوان کتابی است از بهرام داهیم که در 420 صفحه و توسط انتشارات گلریز در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهرام داهیم، کتاب‌های سرگذشت مهرداد اول(گلریز)، سرگذشت بهرام چوبین(گلریز)، خسرو پرویز(گلریز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.