کیانیان

گروه مولفان:
آرتور کریستن سن (نویسنده) | ذبیح الله صفا (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
کیانیان عنوان کتابی است از آرتور کریستن سن با ترجمه‌ی ذبیح الله صفا که در 251 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از آرتور کریستن سن، کتاب‌های ایران در زمان ساسانیان(صدای معاصر)، ایران در زمان ساسانیان(بهزاد)، افسانه های ایرانیان(نشر ثالث)، ایران در زمان ساسانیان(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان