نامه های عاشقانه یک پیامبر (مجموعه نامه های جبران خلیل جبران به ماری هسکل بین سالهای 1908 - 1924)

گروه مولفان:
جبران خلیل جبران (نویسنده) | پائولو کوئیلو (نویسنده) | آرش حجازی (مترجم)

ناشر:
کاروان

درباره کتاب:
نامه های عاشقانه یک پیامبر (مجموعه نامه های جبران خلیل جبران به ماری هسکل بین سالهای 1908 - 1924) عنوان کتابی است از پائولو کوئیلو با ترجمه‌ی آرش حجازی که در 192 صفحه و توسط انتشارات کاروان در سال 1387 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Beloved Propht، the love letters of kahlil Gibran and mary Haskell and her private journal، 1972.. موضوع اصلی این کتاب نامه های عاشقانه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پائولو کوئیلو، کتاب‌های والکیری ها(کاروان)، راهنمای دلاور نور(نگارستان کتاب)، کیمیاگر(نشر ثالث)، کیمیاگر(دنیای نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.