ایتالیایی در سفر (مکالمات و اصطلاحات روزمره ایتالیایی)[مجموعه کتاب های آموزش زبان]

گروه مولفان:
علی عباسی (نویسنده) | ماهرخ اسمعیلی (نویسنده)

ناشر:
استاندارد

درباره کتاب:
ایتالیایی در سفر (مکالمات و اصطلاحات روزمره ایتالیایی) [مجموعه کتاب های آموزش زبان] عنوان کتابی است از علی عباسی که در 224 صفحه و توسط انتشارات استاندارد در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان ایتالیایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی عباسی، کتاب‌های تخیل و مرگ در ادبیات و هنر(سخن)، ساختارهای نظام تخیل از منظر ژیلبر دوران(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، رساله ای در باب گونه شناسی روایت نقطه دید(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، مالکوم ایکس(میراث اهل قلم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.