پادشاهان و پهلوانان سیستان (پیدایش عیاران در سیستان)[گنجینه تاریخ ایران]

مولف:
علیرضا هادی پور برزگر (نویسنده)

ناشر:
پل

درباره کتاب:
پادشاهان و پهلوانان سیستان (پیدایش عیاران در سیستان) [گنجینه تاریخ ایران] عنوان کتابی است از علیرضا هادی پور برزگر که در 0 صفحه و توسط انتشارات پل در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا هادی پور برزگر، کتاب‌های فتحعلی شاه قاجار(پل)، خشارشای دوم و داریوش دوم(پل)، سلسله غزنویان(پل)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,500 تومــان