تاریخ یهود، آیین یهود (سابقه سه هزار ساله)[مجموعه ادب فکر، علوم اجتماعی/ 22]

گروه مولفان:
اسرائیل شاهاک (نویسنده) | رضا آستانه پرست (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر قطره

درباره کتاب:
تاریخ یهود، آیین یهود (سابقه سه هزار ساله) [مجموعه ادب فکر، علوم اجتماعی/22] عنوان کتابی است از اسرائیل شاهاک با ترجمه‌ی رضا آستانه پرست که در 224 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر قطره در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اعراب فلسطین است. از اسرائیل شاهاک، کتاب اسرار آشکار(شرکت گروه مطالعات اندیشه ورزان آریا) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.