پیر دختر

گروه مولفان:
اونوره دو بالزاک (نویسنده) | پیرژرژ کاتسکس (نویسنده) | محمدجعفر پوینده (مترجم)

ناشر:
اشاره

درباره کتاب:
پیر دختر عنوان کتابی است از اونوره دو بالزاک با ترجمه‌ی محمدجعفر پوینده که در 292 صفحه و توسط انتشارات اشاره در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از La vieille fille. موضوع اصلی این کتاب داستان های فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اونوره دو بالزاک، کتاب‌های باباگوریو(اردیبهشت)، بابا گوریو(موسسه انتشارات امیرکبیر)، اوژنی گرانده(ناهید)، دهقانان(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان